LUCKY LUKE TẬP 7 - RƯỢU BỔ THẦN KỲ CỦA BÁC SĨ DOXEY

Lucky Luke chống lại tên lang băm Doxey, chuyên bán thuốc giả cho mọi người..


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment