TÍ HON THẦN LỰC TẬP 12 - KẸO SOCOLA VỚI ÂM MƯU KHÔNG THÀNH