TÍ HON THẦN LỰC TẬP 8 - VỤ CƯỚP TRONG PHIM

Trong tâp truyện tranh này, hãng Mondalfilm muốn quay một bộ phim về công nương D'Olphine, bà người máy trùm xã hội đen, bản sao của bà Adolphine và mời bà Adolphine đóng vai chính. Bộ phim sẽ được quay trong một hầm vàng thực sự của một ngân hàng và có một nhóm cướp muốn lợi dụng cơ hội này để ra tay cướp ngân hàng. Tuy nhiên khi hay tin bà Adolphine không có khả năng đóng phim và dự án này có thể bị hủy, nhóm cướp đã lên kế hoạch ráp lại con robot D'Olphine để thay thế bà Adolphine


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment