Doremon Truyện dài Màu - Tập 3 - Thám hiểm vùng đất mới (Preview)

Đôrêmon Truyện dài Màu - Tập 1 - Chú khủng long của Nobita

Doremon Đại Tuyển Tập (truyện màu) - Tập 27

Dragon Ball Super Tập 13 - Tên từng chiến tuyến (Preview)

Doremon Truyện dài Màu - Tập 15 - Đấng toàn năng Nobita (Preview)

Doremon Đại Tuyển Tập (Truyện màu) - Tập 26

Dragon Ball Super Tập 12 - Thân phận thật sự của Meerus

Doremon Truyện dài Màu - Tập 2- Lịch sử khai phá vũ trụ