Donald và bạn hữu Tập 57 - Những chú vịt tự do

Doremon Truyện dài Màu - Tập 11 - Đến xứ sở nghìn lẻ một đêm

Doremon Truyện dài Full Color - Tập 6 - Cuộc chiến vũ trụ (Preview)

Doremon Đại tuyển tập (Truyện màu) - Tập 22

Dragon Ball Super Tập 6 - Các chiến binh siêu cấp tụ hội (Preview)

Doremon Đại tuyển tập - Tập 21 (Preview)