Dragon Ball Super Tập 13 - Tên từng chiến tuyến (Preview)

Doremon Truyện dài Màu - Tập 15 - Đấng toàn năng Nobita (Preview)

Doremon Đại Tuyển Tập (Truyện màu) - Tập 26

Doremon Truyện dài Màu - Tập 2- Lịch sử khai phá vũ trụ

Doremon Đại tuyển tập - Tập 25 (Preview)

Doremon Truyện dài Màu - Tập 12 - Vương quốc trên mây (Preview)

Doremon Đại tuyển tập (Truyện màu) - Tập 24