MỤC LỤC DONALD VÀ BẠN HỮU

Mục lục bộ truyện tranh Donald và bạn hữu đã được scan lại, bản đẹp, kích thước lớm, giấy trắng không bị ố vàng. Các tập không có đường link là truyện được tặng thêm khi đăng ký download

DONALD VÀ BẠN HỮU TẬP 35 - KEO DÁN VĨNH CỬU
DONALD VÀ BẠN HỮU TẬP 33 - TÊN CƯỚP TỪ VŨ TRỤ
DONALD VÀ BẠN HỮU TẬP 31 - HIỆP SĨ THỜI HIỆN ĐẠI

0 nhận xét :