Donald và bạn hữu Tập 62 - Hiệp sĩ Goofus

Donald và bạn hữu tập 62 gồm các truyện ngắn:
- Hiệp sĩ Doofus
- Vị vua cuối cùng của thành phố vàng
- Nữ tài xế Daisy
 
Xin lưu ý là từ tập 58-61 của bộ truyện tranh "Donald và bạn hữu" không được đăng trên trang web. Hãy đăng ký mua truyện để đọc các tập truyện này


0 nhận xét :

Post a Comment