DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) - TẬP 1

Đây là truyện Doremon màu được trích từ bộ Đại tuyển tập. Mỗi tập truyện này khá dài, đến 700 trang nên mình chia ra từng phần nhỏ để đăng, mỗi tập chừng 60 trang. 
Truyện được dịch lại và cũng tham khảo một phần bản của Kim Đồng

Truyện đọc xuôi, và vẫn giữ những cái tên cũ như Đôremon, Nobita, Xuka, Chaien, Xêkô..Mục lục của tập này:
- Hồi âm từ lá thư chưa gởi (tựa cũ: Trạm bưu điện hỏa tốc)
- Nghệ thuật làm truyện tranh
- Bóng thay người
- Đi tìm cô dâu tương lai
- Mũ đá cuội (tựa cũ: Mũ tàng hình)


0 nhận xét :

Post a Comment

 

Truyện mới đăng