DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) - TẬP 1

Đây là truyện Doremon màu được trích từ Đại tuyển tập mà mình tìm thấy trên mạng.  Truyện do nhóm mình dịch lại, và cũng giữ lại một phần bản Doremon cũ.

Một tập thực sự của truyện này khá dài, đến 700 trang nên mình chỉ trích ra vài truyện ngắn đăng mỗi tập. Bìa truyện của tập này cũng do nhóm tự làm, không có trong bản Doremon chính thức nào từ trước đến nay ở Việt Nam 

Truyện đọc xuôi, và vẫn giữ những cái tên cũ như Đôremon, Nobita, Xuka, Chaien, Xêkô..Mục lục của tập này:
- Hồi âm từ lá thư chưa gởi (tựa cũ: Trạm bưu điện hỏa tốc)
- Nghệ thuật làm truyện tranh
- Bóng thay người
- Đi tìm cô dâu tương lai
- Mũ đá cuội (tựa cũ: Mũ tàng hình)


0 nhận xét :

Post a Comment

 

Truyện mới đăng