DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) - TẬP 1

Đây là truyện Doremon màu được trích từ bộ Đại tuyển tập. Bộ Đại tuyển tập màu này không như bộ trắng đen xuất bản bằng tiếng Việt, các truyện ngắn bị đảo lộn thứ tự lên hết. Mỗi tập truyện gốc này khá dài, đến 700 trang nên mình chia ra từng phần nhỏ để đăng, mỗi tập đăng chừng 60 trang. 
Truyện được dịch lại và cũng tham khảo một phần bản của Kim Đồng

Truyện đọc xuôi, và vẫn giữ những cái tên cũ như Đôremon, Nobita, Xuka, Chaien, Xêkô.. Tuy nhiên từ tập 13 trở đi mình sẽ chuyển sang làm truyện ngược như bản gốcMục lục của tập này:
- Hồi âm từ lá thư chưa gởi (tựa cũ: Trạm bưu điện hỏa tốc)
- Nghệ thuật làm truyện tranh
- Bóng thay người
- Đi tìm cô dâu tương lai
- Mũ đá cuội (tựa cũ: Mũ tàng hình)


10 nhận xét :

 

Truyện mới đăng