DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) TẬP 3 (Preview)

Đôrêmon đại tuyển tập màu phần 3 gồm các truyện ngắn:
- Ngọn đèn kinh dị (tựa cũ: Cuộc thi kể truyện ma)
- Máy ảnh ma thuật
- Cào cào giúp hối cải
- Thức đêm mới biết đêm dài
- Chạy trời không khỏi nắngVì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^0 nhận xét :

Post a Comment