DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) TẬP 3

Đôrêmon đại tuyển tập màu phần 3 gồm các truyện ngắn:
- Ngọn đèn kinh dị (tựa cũ: Cuộc thi kể truyện ma)
- Máy ảnh ma thuật
- Cào cào giúp hối cải
- Thức đêm mới biết đêm dài
- Chạy trời không khỏi nắng0 nhận xét :

Post a Comment

 

Truyện mới đăng