Doremon Đại tuyển tập - Tập 15 (Preview)

Đôrêmon tập màu tập này gồm các truyện ngắn:
- Áo khoác phóng đại
- Phấn tập bơi
- Từ điển vật thật
- Xin chào người vũ trụ (đặc biệt: truyện dài 22 trang)
Preview 1/4 truyện ngắn


Đã hết phần Preview. Tải truyện

0 nhận xét :

Post a Comment