DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) TẬP 2

Doremon Đại tuyển tập phần 2 gồm các truyện ngắn:
- Cô gái hoa bách hợp
- Kỷ niệm của bà (tựa cũ: Bà Ngoại)
- Chậm nhanh nhanh chậm
- Huy hiệu N-S (Nam châm rắc rối)


Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ bộ truyện ngắn xuống, còn bộ dài vẫn đọc được bình thường nhé


0 nhận xét :

Post a Comment