Doremon Đại tuyển tập - Tập 20

Doremon truyện màu tập 20 gồm các truyện ngắn:
- Tuần báo Nobita
- Phụ chương 100 năm sau
- Máy ảnh hai chiều bỏ túi
- Bức tranh 6 triệu yên
- Thỏi son nịnh hót
 

1 nhận xét :

 

Truyện mới đăng