Doremon Đại tuyển tập - Tập 20 (Preview)

Doremon truyện màu tập 20 gồm các truyện ngắn:
- Tuần báo Nobita
- Phụ chương 100 năm sau
- Máy ảnh hai chiều bỏ túi
- Bức tranh 6 triệu yên
- Thỏi son nịnh hót
 
Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^


1 nhận xét :