Doremon Đại tuyển tập - Tập 23

Doremon truyện màu tập 23 gồm các truyện ngắn:
- Vũ hội củ cải
- Kế hoạch ru ngủ Đêkhi
- Moa ơi, Dodo ơi, hãy luôn sống mãi nhé!  (truyện ngắn 22 trang)
- Kính viễn vọng xuyên thấu
- Sơn trọng lực
 

0 nhận xét :

Post a Comment

 

Truyện mới đăng