Doremon Đại tuyển tập - Tập 23 (Preview)

Doremon truyện màu tập 23 gồm các truyện ngắn:
- Vũ hội củ cải
- Kế hoạch ru ngủ Đêkhi
- Moa ơi, Dodo ơi, hãy luôn sống mãi nhé!  (truyện ngắn 22 trang)
- Kính viễn vọng xuyên thấu
- Sơn trọng lực
 
Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^

0 nhận xét :

Post a Comment