DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) TẬP 6 (Preview)

Doremon màu tập này gồm các truyện ngắn:
- Ah, tình yêu, tình yêu (tựa cũ: Mũi tên kết nghĩa)
- Thuốc gây ảo giác (tựa cũ: Thuốc viên như ý)
- Cách thức kiếm tiền (tựa cũ: Những kẻ mê tiền)
- Bí mật của Nobizaemon (tựa cũ: Kho tàng bí mật)
- Cây búa trí nhớ (tựa cũ: Ông khách đãng trí)

Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^0 nhận xét :

Post a Comment