Doremon Đại tuyển tập (Truyện màu) - Tập 18 (Preview)

Doremon truyện màu tập 18 gồm các truyện ngắn:
- Máy thu giấc mơ (Doremon plus tập 5)
- Hô biến ra em trai
- Côn trùng linh cảm
- Máy gặp gỡ thực thể chưa xác định
- Ông nội trong giấc mơ
- Tiếng dế dưới ánh trăng
 

Preview 2/6 truyện ngắn


Đã hết phần Preview. Tải truyện

0 nhận xét :

Post a Comment