DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) TẬP 4 (Preview)

Doremon Đại tuyển tập Truyện màu phần 4 gồm các truyện ngắn:
- Tổ tiên của chúng mình 
- Gương nịnh hót
- Trở về thời xa xưa
- Cây bút thần kỳ
- Câu chuyện cái bình bể


Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^0 nhận xét :

Post a Comment