Doremon Đại tuyển tập - Tập 12

Đôrêmon truyện màu tập 12 gồm các truyện ngắn:
- Đôrêmon trở về tương lai (một phiên bản khác của câu chuyện Đôrêmon chia tay Nôbita không nằm trong 45 tập chính thức)
- Thế giới không có tiếng động
- Thuốc nhân số lượng
- Cách để tạo nên Trái đất


3 nhận xét :

 

Truyện mới đăng