Doremon Đại tuyển tập - Tập 12 (Preview)

Đôrêmon truyện màu tập 12 gồm các truyện ngắn:
- Đôrêmon trở về tương lai (một phiên bản khác của câu chuyện Đôrêmon chia tay Nôbita không nằm trong 45 tập chính thức)
- Thế giới không có tiếng động
- Thuốc nhân số lượng
- Cách để tạo nên Trái đất

Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^


3 nhận xét :