Doremon Đại tuyển tập - Tập 14 (Preview)

Doremon truyện màu tập này gồm các truyện ngắn:
- Vị thần của chính nghĩa
- Sách ghép hình
- Những lời cảm động
- Ngôi nhà ốc sên
- Hành tinh ngược đời

Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^


1 nhận xét :