DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) - TẬP 5

Doremon truyện màu tập 5 gồm các truyện ngắn:
- Chiến dịch cầu hôn (tựa cũ: Ai cầu hôn trước)
- Bạn tri âm
- Khăn choàng thời gian (tựa cũ: Chiếc khăn ảo thuật)
- Đi săn khủng long
- Bão tuyết trong phòng (Bài tập trượt tuyết)


Bắt đầu từ tập này, mình sẽ dịch lại truyện Doremon cho sát với bản gốc, nhưng vẫn sử dụng lại một phần các câu thoại cũ (từ bản của nhóm Voz Doremon)


0 nhận xét :

Post a Comment

 

Truyện mới đăng