DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) - TẬP 5 (Preview)

Doremon truyện màu tập 5 gồm các truyện ngắn:
- Chiến dịch cầu hôn (tựa cũ: Ai cầu hôn trước)
- Bạn tri âm
- Khăn choàng thời gian (tựa cũ: Chiếc khăn ảo thuật)
- Đi săn khủng long
- Bão tuyết trong phòng (Bài tập trượt tuyết)

Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^0 nhận xét :

Post a Comment