Doremon Đại tuyển tập (Truyện màu) - Tập 22 (Preview)

Doremon truyện màu tập này gồm các truyện ngắn:
- Chim thu thuế
- Bộ sưu tập nắp chai
- Gậy xoa diệu
- Công tắc độc tài
- Con ma Pandora
 
Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^


0 nhận xét :

Post a Comment