Mỹ Vị Quái tập 2 - Trái tim bằng vàng

Chris và Hannah phải làm một cái bánh ngàn lớp khổng lồ cho các Đại Thạch, là hội "Những người khổng lồ cô đơn trong ngày Valentine". Sứ mệnh này dẫn họ đến nhà của một cô rồng và từ đó quen biết Norbert Diamond, một anh rồng giàu có nổi tiếng có hành tung rất đáng ngờ..

 
Đọc tập 1 - Trái tim mùa đông

Biên Dịch
Yvone - Dã Hạc

0 nhận xét :

Post a Comment