LIÊN HỆ


Hi, nếu bạn cần tìm truyện tranh Pháp, xin hãy xem ở bài viết này, mình đã tổng hợp các truyện tranh dễ đọc cho bạn có thể rèn luyện. Bạn muốn đọc truyện tiếng Anh, xem mục EN-FR

Nếu bạn muốn tìm một truyện gì đó, xin hãy xem trang Hỏi Đáp trước. mình có liệt kê một vài trang chuyên upload truyện tiếng Anh - Pháp, cũng như bí quyết gõ từ khóa để tìm truyện

Các vấn đề khác, hãy liên hệ với mình bên dưới hoặc vào trang Facebook nhắn tin cho mình

Họ Tên:
Địa chỉ E-mail*:
Nội dung *:


0 nhận xét :

Để tiện cho việc bình luận, hãy chọn mục Anonymous hoặc Name/Url, nếu chọn Google Account, có thể phải qua vài bước tạo tài khoản (nếu bạn chưa có Google+)