Doremon Đại tuyển tập - Tập 19 (Preview)

Doremon truyện màu tập 19 gồm các truyện ngắn:
- Em bé bão
- Nobita chạy bộ đến Kyushu
- Hồ câu trong phòng
- Mimi đáng yêu
- Viên ngọc trong dạ dày
- Hành tinh hạnh phúc


 Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^


0 nhận xét :

Post a Comment