Doremon Đại tuyển tập - Tập 16 (Preview)

Doremon truyện tập 16 gồm các truyện ngắn:
- Kho báu đèo Chinkara
- Truy tìm thủ phạm bằng cỗ máy thời gian 
- Chú khủng long của Nobia ( Truyện ngắn 27 trang sau đó đã được tác giả phát triển thêm thành tập truyện Doremon dài đầu tiên)
- Ống sáo ngược đời
Preview 1/4 truyện ngắn


Đã hết phần Preview. Tải truyện

0 nhận xét :

Post a Comment