DOREMON ĐẠI TUYỂN TẬP (TRUYỆN MÀU) TẬP 7 (Preview)

Doremon phiên bản màu tập 7 gồm các truyện ngắn:

- Năm Doremon (tựa cũ: Chỉ vì cái bánh rán)
- Gối hoán đổi hiện thực (Gối ước mơ)
- Sức mạnh của tình yêu
- Chiếc nhẫn kim cương của mẹ (Truy tìm chiếc nhẫn kim cương bị mất)
- Mua hàng từ tương lai (Đơn đặt hàng thế kỷ tương lai)

Vì lý do bản quyền nên mình phải gỡ truyện xuống, các bạn thông cảm. Mình để một vài trang đọc chơi cho bài viết đỡ trống trải ^..^0 nhận xét :

Post a Comment