DONALD VÀ BẠN HỮU TẬP 31 - HIỆP SĨ THỜI HIỆN ĐẠI

Donald và bạn hữu tập 31 gồm các truyện ngắn:
- Hot dog (chú vịt Donald làm nhân vật chính)
- Hiệp sĩ thời hiện đại (truyện ngắn của chuột Mickey)
- Thời mộng mơ (phần 2) : tiếp truyện ngắn của vịt Donald và 3 người cháu trở về thời tiền sử0 nhận xét :

Post a Comment