Donald và bạn hữu Tập 82 - Kẻ cướp thời gian

Donald và bạn hữu tập 82 gồm các truyện ngắn:
- Đội hướng đạo sinh chuột chũi: Thanh tra an toàn
- Goofy : Sưởi nắng
- Hiawatha: Treo lên là xong
- Vịt Donald : Kẻ cướp thời gian 


0 nhận xét :

Post a Comment