DONALD VÀ BẠN HỮU TẬP 12 - MẠO HIỂM ĐI TÌM HỔ PHÁCH

Donald và bạn hữu tập này gồm các truyện ngắn:
- Mạo hiểm đi tìm hổ phách: Donald và 3 đứa cháu đi tìm hổ phách ngoài bãi biển nhưng gặp phải sự cạnh tranh của Gladstone

- Lãnh đạo thoải mái: Đội hướng đạo sinh Chuột Chũi của 3 người cháu Huey, Dewey, và Louie nhận được một huynh trưởng mới hết sức nghiêm khắc và cứng nhắc

- Dấu hiệu bò cạp (phần 3): Đọc phần 1 ở tập 10

- Chú vịt trong chai: Ba người cháu làm vỡ chiếc thuyền trong chai của chú Donald, trong khi tìm cách sửa chữa, đã vô tình biến chú Donald vào trong chai
CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

0 nhận xét :

Post a Comment