DONALD VÀ BẠN HỮU TẬP 36 - ANH HÙNG KHÔNG CHIẾN

Donald và bạn hữu tập này gồm các truyện ngắn:
- Anh hùng không chiến (Vịt Donald )
- Bùa may mắn (Chuột Mickey)
- Đường banh tai hại (Vịt Donald )
- Một tài năng trong kinh doanh (Chuột Mickey)

0 nhận xét :

Post a Comment