DONALD VÀ BẠN HỮU TẬP 38 - CỘT TOTEM BIẾT NÓI

Donald và bạn hữu tập 38 gồm các truyện ngắn:
- Cột Totem biết nói
- Vị khách không mời
- Phù thủy Mervin (phần 2). Phần 1 nằm trong tập 37, các bạn hãy download truyện để đọc thêm các tập không đăng trên trang web0 nhận xét :

Post a Comment