DONALD VÀ BẠN HỮU TẬP 21 - BA CHÚ YÊU TINH TRONG DỊP LỄ PHỤC SINH

Tập Donald và Bạn hữu này gồm các truyện ngắn:
- Ba chú yêu tinh trong dịp lễ phục sinh: Vịt Donald và các cháu nhận nuôi 3 sinh vật kỳ lạ té ra là người ngoài hành tinh
- Phần thưởng tương xứng
- Khủng long di trú (phần 1): Một bầy khủng long sổng chuồng mang theo trên lưng chú chuột Mickey 
- Thợ dọn tuyết: vịt Donald đi dọn tuyết


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang hoặc dùng phím mũi tên. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

0 nhận xét :

Post a Comment