Donald và bạn hữu Tập 52 - Khó khăn nghiêm trọng

Donald và bạn hữu tập 52 gồm các truyện ngắn:
- Người tuyết
- Dễ ợt ấy mà (truyện ngắn của Chuột Mickey)
- Khó khăn nghiêm trọng
 

Xin lưu ý là từ tập 48-51 của bộ truyện tranh "Donald và bạn hữu" không được đăng trên trang web. Hãy đăng ký mua truyện để đọc trọn bộ truyện này

0 nhận xét :

Post a Comment