Donald và bạn hữu Tập 66 - Viện đào tạo nhà thám hiểm

Donald và bạn hữu tập 66 gồm các truyện ngắn:
- Viện đào tạo nhà thám hiểm
- Ăn kiêng để ăn cướp (băng đảng Beagle Boys)
- Tai họa từ trên trời
- Không hiểu ý - Xem ảo thuật (truyện ngắn của chuột Mickey)
 
Xin lưu ý là từ tập 63-65 của bộ truyện tranh "Donald và bạn hữu" không được đăng trên trang web. Hãy đăng ký mua truyện để đọc các tập truyện này


0 nhận xét :

Post a Comment