Donald và bạn hữu Tập 77 - Bão cát sa mạc

Donald và bạn hữu tập 77 gồm các truyện ngắn:
- Donald làm thám tử
- Điềm chỉ viên cảnh sát
- Bão cát sa mạc


0 nhận xét :

Post a Comment