Donald và bạn hữu Tập 70 - Gia tài trong rừng thẳm

Donald và bạn hữu Tập 70 gồm các truyện ngắn:
- Gia tài trong rừng thẳm
- Sói con săn diều hâu
- Người vô hình
- Gus lười chăn cừu

Xin lưu ý là từ tập 67-69 của bộ truyện tranh "Donald và bạn hữu" không được đăng trên trang web. Hãy đăng ký tải truyện để đọc các tập truyện này

0 nhận xét :

Post a Comment