Dragon Ball Super Tập 3 - Kế hoạch Vô nhân

Từ tập này (chương 14) là bắt đầu hồi Future Trunks. Mình lấy 2 chương cuối của tập 2 sang đây nên cách sắp xếp chương sẽ hơi khác với bản gốc. Lý do mình làm hơi lộn xộn là vì bộ Dragon Ball Super này mình bắt đầu bằng tập 3 trước, nên phải xếp chương để nó bắt đầu một hồi mới.
Hồi Future Trunks có 13 chương, mỗi chương 39 trang, được chia làm 3 tập. Hồi này có nội dung liên quan chặt chẽ đến hồi Cell, cũng là lúc Trunks tương lai lần đầu xuất hiện và trở về quá khứ  


Các tập Bảy viên ngọc rồng (7vnr) màu khác:
Hồi Frieza:      
 DRAGON BALL - HỒI FRIEZA - TẬP CUỐI  
 DRAGON BALL (HỒI FRIEZA) MÀU - TẬP 4
 DRAGON BALL (TRUYỆN MÀU) HỒI FRIEZA - TẬP 3
 DRAGON BALL (MÀU) - HỒI FRIEZA - TẬP 2
 DRAGON BALL (MÀU) - HỒI FRIEZA -TẬP 1

Các bạn có thể click vào nút CHỌN TRUYỆN ở trên để tìm đọc các tập Dragon Ball khác ở hồi Tuổi thơ, hồi Cell.. nhé

Lưu ý : Đọc truyện từ phải sang trái
Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

0 nhận xét :

Post a Comment