7 VIÊN NGỌC RỒNG (TRUYỆN MÀU) HỒI FRIEZA - TẬP 3

Tiếp theo tập trước, Goku đã đến hành tinh Namek. Sau khi diệt 3 tên trong biệt đội Ginyu dễ dàng, Goku hợp đội với Vegeta và Kururin. Tuy bề ngoài ra vẻ muốn làm đồng minh, nhưng Vegeta trong bụng đầy quỷ kế, vẫn không quên tìm cơ hội để chiếm ngọc rồng riêng cho mình

Chương 282


Chương 284

Chương 286


Chương 288

Chương 290

Chương 292

Chương 294

0 nhận xét :

Post a Comment