Dragon Ball hồi Cell/Android - Tập 3

Trong khi những người bạn của chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để đối phó với bọn Android thì câu chuyện bỗng rẽ sang một hướng khác với sự xuất hiện của cỗ máy thời gian thứ hai bí ẩn cùng những vỏ quả trứng kỳ lạ.. Nhân vật nào mới sẽ xuất hiện với sức mạnh vượt trội hơn cả hơn cả bọn Android đây?28
Chương 356
Chương 358
Chương 360
Chương 362

0 nhận xét :

Post a Comment