Dragon Ball hồi Mabu - Tập 5

Goten và Trunks đã hợp thể thành công. Gohan được một vị thần tối cao mới khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn và Buu lại thay đổi trạng thái của mình, bước lên một tầm cao sức mạnh mới. Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới0 nhận xét :

Post a Comment