Dragon Ball Super Tập 5 - Trận chiến cuối cùng - Vĩnh biệt Trunks

Phần cuối của hồi Future Trunks. Hai tên Zamas đã hợp thể và sau đó còn phân thân ra vô vàn những tên Zamas bất tử khác. Son Goku và Vegeta dù cố gắng cách mấy cũng phải chịu thua với đội quân siêu mạnh không thể chết này. Rốt cuộc, chỉ còn một cách cuối cùng có thể giải vây tình thế..


Các tập hồi Future Trunks:


1 nhận xét :