MỤC LỤC "NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA TINTIN"

Trong mục lục bộ truyện tranh Tintin dưới đây, có vài tập là từ bản scan của NXB Thanh Niên, được mình sửa chữa lại khá nhiều. Các truyện này được dịch lại từ tiếng Anh nên tên các nhân vật bị thay đổi gần hết, mình chú thích chữ T/N phía sau cho các bạn dễ phân biệt. Phần còn lại là 9  tập truyện của NXB First New và 2 tập do mình dịch0 nhận xét :