LUCKY LUKE TẬP 58 - CHỨNG CỨ NGOẠI PHẠM

Tập Lucky Luke này gồm nhiều truyện ngắn do Claude Guylouis sáng tác : Chứng cứ ngoại phạm; Thị trấn lực sĩ; Ôle Dalton; Con ngựa bị mất tích


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
0 nhận xét :

Post a Comment

Để tiện cho việc bình luận, các bạn hãy chọn mục "Anonymous" hoặc "Name/Url". Nếu chọn "Unknown (google)" thì sẽ phải qua thêm một số bước tạo tài khoản nữa