XÌ TRUM TẬP 13 - XÌ TRUM TÍ HON

Tập truyện tranh xì trum này gồm 2 truyện ngắn là "Xì trum tí hon" và "Xì trum robot"


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình


0 nhận xét :

Post a Comment

Để tiện cho việc bình luận, các bạn hãy chọn mục "Anonymous" hoặc "Name/Url". Nếu chọn "Unknown (google)" thì sẽ phải qua thêm một số bước tạo tài khoản nữa