XÌ TRUM TẬP 13 - XÌ TRUM TÍ HON

Tập truyện tranh xì trum này gồm 2 truyện ngắn là "Xì trum tí hon" và "Xì trum robot"


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình


0 nhận xét :

Post a Comment

Để tiện cho việc bình luận, hãy chọn mục Anonymous hoặc Name/Url, nếu chọn Google Account, có thể phải qua vài bước tạo tài khoản (nếu bạn chưa có Google+)