ZAPPA VÀ TIKA - SỨ MỆNH 002 - HỖN LOẠN CAM

Trong nhiệm vụ lần này, Zappa, Tika cùng 3 người bạn cùng trường Secret Service Space School được chính phủ mời tham gia một nhiệm vụ tối cao giải cứu cho hoàng đế Tsuark của hành tinh Jonwoo. Nhiệm vụ này được đánh đổi với chuyện hành tinh Jonwoo sẽ tiếp tục cung cấp năng lượng cho Trái đất, nói cách khác sự thành bại của các bạn quyết định cho sự tồn tại của hành tinh mình. Trên đường đi làm nhiệm vụ, nhóm bạn gặp vô vàn khó khăn, tàu gặp nạn, bị lạc đường, bị mất năng lượng, bị địch tấn công. Đến phút cuối khi các bạn sắp đến được nơi để làm nhiệm vụ thì tàu lại một lần nữa bị tấn công và hư hỏng nặng nề. Trong phút ngàn cân treo sợi tóc, tất cả nhóm bạn phải cùng vận dùng đầu óc tìm kế thoát thân đồng thời vẫn cứu được hoàng đế..
Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

0 nhận xét :

Post a Comment