ANGUS TẬP 2 - GARDOPOLIS

Ở cuộc phiêu lưu lần trước, tên Gard đã nhập thể cùng với Neja và trở thành một tên quái vật khổng lồ có sức mạnh vô song. Tiếp theo tập này, Angus, Liya và Book cùng hợp sức để tiêu diệt tên Gard. Sau một trận chiến đấu cam go, các bạn nhận được một lời tiên tri về thành phố Gardopolis trong  huyền thoại và cùng xuống thành phố bí ẩn này để khám phá ra những thế lực mới của tên Gard



Biên Dịch
Dã Hạc
Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.














































0 nhận xét :

Post a Comment