NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA SPIROU VÀ FANTASIO TẬP 1

Tập đầu tiên của bộ truyện tranh Spirou và Fantasio gồm các truyện ngắn do Jijé và Franquin sáng tác: Bản vẽ người máy; Spirou trên võ đài, Spirou đi ngựa, Spirou ở xứ người lùn


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình

0 nhận xét :

Post a Comment