XÌ TRUM TẬP 19 - TÍ HOANG DÃ

Tập truyện tranh này bắt đầu bằng cảnh ngôi làng xì trum bị cháy và sau đó là toàn bộ lương thực dự trữ bị mất hết. Thủ phạm của vụ ăn cắp này là một xì trum mới - Tí hoang dã, đã bị thất lạc từ nhỏ và trưởng thành nơi rừng rú. Sau khi hiểu ra thân thế của cậu, các xì trum hết sức giúp đỡ Tí Hoang dã hòa nhập vào cuộc sống "văn minh" mới ở làng xì trum. Tuy nhiên với bản chất rừng rú, cộng với việc không biết nói tiếng xì trum, Tí Hoang dã cảm thấy rất khó khăn khi phải thay đổi con người cũ của mình ..


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
0 nhận xét :

Post a Comment