LUCKY LUKE TẬP 7 - RƯỢU BỔ THẦN KỲ CỦA BÁC SĨ DOXEY

Câu chuyện về Lucky Luke chống lại tên lang băm Doxey, chuyên bán thuốc giả cho mọi người..


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment

Để tiện cho việc bình luận, hãy chọn mục Anonymous hoặc Name/Url, nếu chọn Google Account, có thể phải qua vài bước tạo tài khoản (nếu bạn chưa có Google+)