LUCKY LUKE TẬP 67 - TRANG TRẠI O.K CORRAL

Tập truyện này nói về cuộc bắn nhau nổi tiếng nhất miền viễn Tây hồi xưa, the Gunfight at the O.K. Corral, giữa một bên là anh em nhà Earp và Doc Holiday, đại diện cho luật pháp; một bên là băng đảng của Clanton. Câu chuyện đã được dựng phim nhiều lần, tất nhiên với những tình tiết hư cấu. Lần này với truyện Lucky Luke, cuối cùng chúng ta sẽ biết được "lịch sử chính xác" của vụ bắn nhau nổi tiếng kéo dài 30 giây này 


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
0 nhận xét :

Post a Comment