YAKARI TẬP 4 - CHÚ THỎ NANABOZO

Trong tập này, Yakari và chú thỏ thần Nanabozo đến Bắc cực để tìm cô bé Cầu Vồng. Nanabozo là sinh vật huyền thoại của người da đỏ Ojibwe, có khả năng biến hóa, thích dùng mưu mẹo và xuất hiện chủ yếu dưới hình hài một con thỏ. Nanabozo được xem là một trong những kẻ đã tạo nên thế giới

CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

0 nhận xét :

Post a Comment